Feasibility study

I forbindelse med projekt Klar til Energiø Bornholm er der bestilt en analyse i samarbejde med RAR Bornholm. Analysen udkommer primo juni 2021 og kan læses: Analyse i samarbejde med RAR Bornholm

 

Hvad dækker analysen

Analyse af efterspørgslen efter arbejdskraft inden for offshore-industrien inden for de næste 3 år på Bornholm.

Formålet med analysen er afdække arbejdskraftbehovet for energiprojekter forbundet med Bornholm som Energiø. Analysen skal afdække beskæftigelsespotentialerne, der følger af energiprojekterne, både direkte og indirekte.

 

 

 

Analysen skal herigennem danne grundlag for at igangsætte den rette opkvalificering med udgangspunkt i de konkrete arbejdskraftbehov, der er tilknyttet energi-og offshore projekterne på Bornholm.

 

Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm skal på baggrund af analysen kunne planlægge rekruttering og opkvalificering i forbindelse med projekt Klar til Energiø Bornholm. De involverede aktører skal kunne forventningsafstemme med interessenter hvornår og hvilken rekruttering og opkvalificering, der skal finde sted.

 

Du kan høre mere om analysen ved at kontakte projektleder Allan Funch Kofod på allan.funch.kofod@brk.dk eller på tlf. 5692 3941 / 3066 5561.