Bornholm som en service ø for vindmøller

Hvad skal der til for at en bornholmsk havn bliver brugt som et centralt sted for vedligeholdelse og reparation af vindmøller i området omkring Bornholm? En bornholmsk delegation, med Nexø Havn som initiativtager, har været på besøg på Klintholm Havn for, at blive klogere på hvad en servicehavn skal tilbyde af forhold og tjenester.

Det er vigtigt, at en servicehavn kan tilbyde en bred vifte af tjenester, herunder bemandet eller ubemandet håndtering af servicefartøjer, oplagring af reservedele, samt en række andre ydelser til støtte for vedligeholdelse og reparation af vindmøller.

 

Ligeledes er det ideelt at havnen har en god beliggenhed i forhold til vindmøllerne og har adgang til en kvalificeret arbejdsstyrke med de rette kompetencer.

 

Projektleder for projekt Klar til Energiø Bornholm, Allan Funch Kofod, fortæller; ”Klintholm Havn er servicehavn for Kriegers Flak og Baltic 2. Kriegers Flak havvindmøllepark er Skandinaviens største med 72 vindmøller. Det lokale erhvervsliv er i tæt samarbejde med Vattenfall og EnBW, der servicerer Kriegers Flak og Baltic 2 og der er oparbejdet en lokal erfaring, viden og knowhow. Det er i princippet det samme vi skal have bygget op her på Bornholm, men i en større skala, da der vil komme op i mod 200 vindmøller i forbindelse med Energiøen”.

 

Vattenfall, som servicerer Kriegers Flak, har omkring 40 ansatte, som arbejder i turnus. Typisk en uge på arbejde, hvor de møder ind kl. 07:00 og har fri omkring kl. 19:00, også har de efterfølgende en uge fri. Sådan ser det ud fra marts til november og i den resterende periode, hvor vejret ofte er dårligere, er det en uge på arbejde og tre uger fri. De ansatte er typisk uddannede vindmølleteknikere, mekanikere, elektrikere eller andet med mekanisk uddannelse, som er ude og servicere vindmøllerne. De øvrige er skibsførere og kontor- og lager personale.

 

Typisk vil den som etablerer havvindparken også være den som driver den efterfølgende, som vi f.eks. ser eksempel på med Kriegers Flak og Vattenfall. Sammenligner vi Kriegers Flak og Energiøen, så vil der være ca. 3 gange så mange vindmøller og det vil skabe både arbejdspladser, men også opgaver til det lokale erhvervsliv. Vi har nogle virksomheder på Bornholm der er meget fremme i skoene og gerne vil understøtte denne udvikling om end perspektivet er langsigtet. Det understøttes også af de mange virksomheder der deltager på denne tur. På nuværende tidspunkt vil vindmøllerne først være uden for Bornholm i ca. 2030. Men så er der noget tid til, at stræbe efter at udvikle og forbedre vores tjenester for at imødekomme behovene i vindenergiindustrien og levere værdi for vores kunder og partnere. En proces vi støtter op om i projekt Klar til Energiø Bornholm sammen med vores gode samarbejdspartnere Business Center Bornholm, Campus Bornholm og Offshore Center Bornholm”, slutter Allan Funch Kofod.

 

En stor tak til Nexø Havn for at være initiativtager til turen og tak til både Business Vordingborg og Vattenfall for at stille deres tid til rådighed.

Billeder: Business Vordingborg

Energiø Bornholm

Du kan læse mere om hvad Energiøen består af, arrangementer i forbindelse med Energiøen og hvilke potentialer der er.

Se links herunder.

Business Center Bornholm

Læs mere om Business Center Bornholms arrangementer.

Offshore Center Bornholm

Se nærmere om Offshore Center Bornholm.

Campus Bornholm

Læs mere om Campus Bornholm.