Kan du se potentiale i Energiø og Offshore industrien og har din virksomhed brug for støtte til en investering?

Som en del af projektet Klar til Energiø Bornholm, har virksomheder mulighed for at søge om investeringsstøtte, hvis formål det er at støtte Bornholmske virksomheder der ønsker at indgå i samarbejde med offshore industrien. Puljen er på kr. 500.000,- og der er ansøgningsfrist 31. oktober 2022.

Kriterierne for at søge er, at din virksomhed har status af SMV og at den støtte der ansøges om relaterer sig til Energiø Bornholm.

 

”Puljen er både for bornholmske virksomheder, eller virksomheder der planlægger at etablere sig på Bornholm, og ønsker at indgå i samarbejde med offshore industrien. Har du brug for sparring omkring ansøgningen er du altid velkommen til at tage fat i undertegnede på 5692 3941” fortæller, projektleder, Allan Funch Kofod fra Jobcenter Bornholm og fortsætter;

 

”Der er nogle regler for hvad vi kan støtte, men det kunne f.eks. være til en ny maskine eller noget nyt udstyr. Der er stor fokus på sikkerhed i Offshore branchen, så det kunne f.eks. være en mulighed eller det kunne være en udvidelse af virksomhedens produkter. Mulighederne er mange. Det vigtige er at vi får startet ansøgningsprocessen og får ansøgningerne ind, så pengene kan komme ud og arbejde i virksomhederne. Der kommer flere ansøgningsrunder, men det er betinget af at de afsatte midler ikke allerede er uddelt”.

 

Der kan søges støtte på minimum kr. 25.000,- og maksimum kr. 350.000 og støtten kan maksimalt udgøre 50 procent af den samlede investering. Du kan læse mere om hvordan du søger, hvad der kan søges til, kriterier for afgørelser og meget mere på www.klartilenergiøbornholm.dk/anlaegstilskud.

 

Investeringsstøtte er en del af projekt Klar til Energiø Bornholm, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Parterne i projektet er Bornholms Regionskommune (projektejer), Business Center Bornholm og Campus Bornholm, som i den kommende tid sætter fokus på, at gøre det bornholmske erhvervsliv og den bornholmske arbejdskraft, klar til at byde ind på opgaverne der kommer i forbindelse med, at Bornholm er blevet udpeget til Energiø. Mere information omkring projektet kan findes på www.klartilenergiøbornholm.dk.

Logoer for: Campus Bornholm, Jobcenter Bornholm, Klar til Energi Ø Bornholm, Danmarks Erhversfremmebestyrelse, Bornholms Regionskommune og Business Center Bornholm

Vejledning til investeringsstøtte

Hvem kan søge, og hvad kan der søges midler til?
Bornholmske virksomheder, eller virksomheder der planlægger at etablere sig på Bornholm, og ønsker at indgå i samarbejde med offshore industrien. De kan søge investeringsstøtte med udgangspunkt i en Business case og budget, der beskriver investeringsprojektet og de forventende effekter/resultater i form af øget omsætning, indtjening, kompetence eller flere ansatte ved investeringerne. Der ydes støtte til investeringer som er relateret til Energiø Bornholm. Din virksomhed skal være en SMV i EU-definition, som er en virksomhed på under 250 medarbejdere, 50 mio. Euro i omsætning mv. 

 

Ansøgningsfrist 31. oktober 2022. 

 

Ansøg på siden Anlægstilskud, hvor du også kan læse mere omkring mulighederne.