Fjernlodsning – ikke i så fjern fremtid

DanPilots inddrager nu Østersøen som testområde til fjernlodsning. Også brugen af ny teknologi, som droner kan blive en del af fremtidens service på havnen.

Et nyt tech-netværk på Bornholm er i opstart. Første møde blev afholdt torsdag den 24. august. Det koordineres af Offshore Center Bornholm (OCB) som led i projektet Klar til Energiø Bornholm og er åbent for alle virksomheder. På mødet fortalte Hanne Hinrichsen, forretningsudviklingschef i DanPilot, om DanPilots udvikling mod fjernlodsning: At lodsen ikke nødvendigvis skal ombord på skibet men kan guide kaptajnen og navigatøren fra land. At komme dertil er en lang vej, hvor både teknologier, kommunikations-forbindelser og kultur skal spille sammen, udover at lovgivningsgrundlaget naturligvis også skal være plads.

 

Det er en kompliceret rejse og netop derfor er et netværksmøde, som det netop afholdte, særdeles givende fortæller Hanne Hinrichsen; ”Det er så vigtigt, at vi har sparring på tværs af fagligheder, og her viste mødet hvordan bornholmske aktører har en dyb indsigt, som er særdeles interessant for os. Jeg har fået knyttet nogle gode kontakter og erfaret, at f.eks. Rønne Havn arbejder med dronetiltag, hvilket er meget spændende og forudseende”.

 

Reno Kure, PFSO / IT-Manager samt dronefører på Rønne Havn fortalte kort om havnens tilgang; ”På Bornholm ser vi større og større skibe anløbe i Rønne og man må tage hatten af for folkene på broen og hvordan de formår at styre skibene under forskellige vind- og strømforhold. Vi er ved at lære at bruge dronerne og at blive skarpe på, hvordan vi kan udnytte teknologien. Vi får selvfølgelig nogle flotte billeder, men vi kan f.eks. også understøtte trossefolkene ved vores interne sikkerhedskurser i at få et få et overblik og et nyt perspektiv på, hvor man skal stå, når skibet lægger til osv. Det har været et spændende netværksmøde og på Bornholm har vi et godt samarbejde med DanPilot og de lodser, der arbejder her”.

 

Motivationen for at arbejde med disse udviklings-scenarier og teknologier er ifølge Hanne Hinrichsen, ”at DanPilot skaber sejladssikkerhed, har kunden i fokus og ikke mindst konkurrenceevnen så det er selvsagt også nødvendigt for os at følge udviklingen og i det maritime og på havnene, hvor vi ser en kraftig vækst i teknologibrug”.    

 

Tilbage i maj var Business Center Bornholm (BCB) i samarbejde med Teknologisk Institut ansvarlig for en workshop om droner som en del af det bornholmske erhvervsfyrtårn, hvor OCB stillede spørgsmålet: ”Hvordan skabes de bedste rammer for et logistik- og service hub på Bornholm?” som er en del af OCB’s strategiske indsatser.  Vi er netop meget interesseret i de teknologiske muligheder, fortæller Lone Reppien Thomsen, Direktør for OCB. Vi ved, at der indenfor det maritime, indenfor offshore havvind og havmiljø, sker mange spændende ting, og vi skal selv være opmærksomme på, hvordan og hvilke teknologier, der kan give erhvervsudvikling på Bornholm.

 

”Vi vil løbe et netværk i gang og det kræver selvfølgelig lidt tålmodighed fra de virksomheder der er med, for emnet er bredt, men tværfagligheden er meget interessant. Ved mødet deltog 16 personer. Ved det næste møde tuner vi lidt mere ind på robotter. Vi er godt hjulpet af at virksomheder som KH Maskinfabrik, der har taget robotterne til sig og ser nye perspektiver heri også og at AFRY har etableret sig på Bornholm – som også arbejder indenfor området”.

 

Christa Lodahl, Erhvervschef, kunne også fortælle, at BCB arbejder med at inddrage robotklyngen på Fyn i innovationsaktiviteter på Bornholm for netop at udbrede viden og modne koncepter for nye produkter og services til offshore industrien. Og i øvrigt - det er muligt at få støtte til investeringer i digitale løsninger, automatisering og e-handel gennem virksomhedsprogrammet SMV:Digital. Kontakt BCB for nærmere info. Yderlig info om tech-netværket kan ske ved kontakt til Lone Reppien Thomsen, OCB.

Klar til Energiø Bornholm
Projektet Klar til Energiø Bornholm har Jobcenter Bornholm som projektejer og økonomiske partner er;

 

Offshore Center Bornholm
Business Center Bornholm
Campus Bornholm

 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen.

Offshore Center Bornholm

Yderlig info om tech-netværket kan ske ved kontakt til Lone Reppien Thomsen, OCB, www.ocbornholm.com