Logo for: Klar til Energiø Bornholm

Mulighed for investeringsstøtte

Som en del af projektet Klar til Energiø Bornholm, har virksomheder mulighed for at søge om investeringsstøtte, hvis formål det er at støtte Bornholmske virksomheder der ønsker at indgå i samarbejde med offshore industrien. Puljen er på kr. 400.000,- og der er ansøgningsfrist 21. april 2023.

Projektet har allerede støttet Nyboes Auto med investeringsstøtte. De fik midler til at investere i nye og større maskiner. Mere om den historie kan ses på nyheden: Nyboes Auto får penge til investering i nye maskiner.

 

Puljen er både for bornholmske virksomheder, eller virksomheder der planlægger at etablere sig på Bornholm, og ønsker at indgå i samarbejde med offshore industrien. Oprindelig var puljen på kr. 500.000,- og efter at have uddelt kr. 350.000,-, så er der kr. 150.000,- tilbage. Vi har dog nogle ubenyttede lønmidler, som Styregruppen for Klar til Energiø Bornholm projektet har godkendt og flyttet til puljen. Derfor er det glædeligt at kunne meddele puljen er på kr. 400.000,-" fortæller, projektleder, Allan Funch Kofod fra Jobcenter Bornholm og fortsætter;

 

Der er nogle regler for hvad vi kan støtte, men det kunne f.eks. være til en ny maskine eller noget nyt udstyr. Der er stor fokus på sikkerhed i Offshore branchen, så det kunne f.eks. være en mulighed eller det kunne være en udvidelse af virksomhedens produkter. Mulighederne er mange. Det vigtige er at vi får startet ansøgningsprocessen og får ansøgningerne ind, så pengene kan komme ud og arbejde i virksomhederne. Der kommer flere ansøgningsrunder, men det er betinget af at de afsatte midler ikke allerede er uddelt”.

 

Der kan søges støtte på minimum kr. 25.000,- og maksimum kr. 350.000 og støtten kan maksimalt udgøre 50 procent af den samlede investering. Du kan læse mere om hvordan du søger, hvad der kan søges til, kriterier for afgørelser og meget mere på www.klartilenergiøbornholm.dk/anlaegstilskud.

 

Investeringsstøtte er en del af projekt Klar til Energiø Bornholm, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Parterne i projektet er Bornholms Regionskommune (projektejer), Business Center Bornholm og Campus Bornholm, som i den kommende tid sætter fokus på, at gøre det bornholmske erhvervsliv og den bornholmske arbejdskraft, klar til at byde ind på opgaverne der kommer i forbindelse med, at Bornholm er blevet udpeget til Energiø. Mere information omkring projektet kan findes på www.klartilenergiøbornholm.dk.

Vejledning til investeringsstøtte

 

Hvem kan søge, og hvad kan der søges midler til?
Bornholmske virksomheder, eller virksomheder der planlægger at etablere sig på Bornholm, og ønsker at indgå i samarbejde med offshore industrien. De kan søge investeringsstøtte med udgangspunkt i en Business case og budget, der beskriver investeringsprojektet og de forventende effekter/resultater i form af øget omsætning, indtjening, kompetence eller flere ansatte ved investeringerne. Der ydes støtte til investeringer som er relateret til Energiø Bornholm. 

 

Ansøgningsfrist 21. april 2023. 

 

Ansøg på siden Anlægstilskud, hvor du også kan læse mere omkring mulighederne.