Professionelt fællessprog indtager bornholmske virksomheder

Trods travlhed i virksomhederne, har flere arbejdet med at bliver certificeret med én eller flere ISO-standarder hvilket understreger den professionaliseringsproces, der er i gang på Bornholm.

Virksomhedernes processer og arbejdsgange sidder almindeligvis på rygraden i dagligdagen. Men med en ISO-certificering skal virksomhedens processer beskrives, og arbejdet med at opnå en certificering giver derfor virksomheden anledning til at se egne processer og optimeringsmuligheder godt igennem. 

 

Borntek Industri A/S er en af de virksomheder der har opnået en ISO-certificering. ”Selve arbejdet og processen med at opbygge ledelsessystemet har været rigtig spændende, og givet os rigtig meget. Vi har haft nogle gode diskussioner og er kommet rundt i virksomheden på en ny måde”, siger fabrikschef Ole Schou Mortensen. ”Vi har længe haft fokus på kvalitet, så for os var det nye at få miljødelen med. Her har vi oplevet et fantastisk engagement fra alle vores medarbejdere, der er kommet med gode forslag og løsninger, hvordan vi praktisk kunne gribe arbejdet an”, siger direktør og ejer Casper Poulsen og fortsætter; ”Det er vigtigt, at man har for øje, at man ikke udarbejder ledelsessystemet for systemets skyld. Allerede nu kan vi se effekt af den yderligere struktur, vi har opbygget”.

 

”Vi ser det som et effektiviseringsværktøj med løbende forbedringer, der skaber værdi”, siger fabrikschef Ole Schou Mortensen, og fortsætter: ”Vi har valgt en digital systemløsning, så vi har ingen procedurepapirer eller mapper rundt i virksomheden. Det er helt sikkert en del af succesen, der gør systemet enkelt og effektivitet”.

 

”Vi har ikke mødt et krav fra vores kunder om ISO-certifikater, men vi ønsker at være på forkant, og ser det som et middel til at skabe yderligere vækst og bedre bundlinje”, siger direktør og ejer Casper Poulsen.

 

Der er flere grunde til, at det er lige nu, at virksomhederne på Bornholm har taget initiativet til at gå i gang; Det kan være ønsket om at være på forkant i markedet, eller en konkret og det er et krav at være certificering, hvis man vil byde på offshore opgaver, ligesom det forventes også at være krav til de kommende anlægsopgaver på Bornholm. Derfor har Business Center Bornholm og BRK’s Erhvervsservice søgt midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at få rådgivere til at hjælpe virksomhederne igennem processen.

 

Jørn Pedersen, der er seniorkonsulent hos Business Center Bornholm og tovholder på samarbejdet mellem virksomheder og ISO-konsulenter fortæller; ”Vi er nu oppe på 12 ISO-certificering, og der arbejdes fortsat med at få flere igennem. Det har bestemt været en populær ordning, og det er vi selvfølgelig glade for. Konsulenternes friske øjne har også givet et inspirerende forløb, om end også resulteret i meget arbejde. De virksomheder der er kommet igennem godkendelsen, står nu med et nyt værktøj, og det er meget vigtigt at få det brugt. Man skal jo huske, at en ISO-certificering skal re-certificeres”.   

 

”Ser vi på erhvervsudvikling i helikopterperspektiv, så har det en betydning, at de bornholmske virksomheder agerer professionelt, hvilket en ISO-certificering er et internationalt udtryk for, som er anerkendt i markedet. Der er dygtige folk rundt i virksomhederne, og det er stærke virksomheder, og jo flere der byder ind på denne dagsorden, jo stærkere står øen og industrien” kommenterer Erhvervschef for BCB Christa Lodahl og fortsætter: ”Herudover vil vi generelt se flere dokumentationskrav til underleverandører. Derfor har BCB også hjemtaget midler, så virksomheder også kan få support til arbejde klimaregnskaber”.

 

I Offshore Center Bornholm er stort set alle medlemmer nu ISO-certificeret eller er i gang med opgaven. ”Medlemmerne har benyttet ordningen og været meget glade for dette, og der har været en virkelig god sparring med de valgte konsulenter” fortæller Lone Reppien Thomsen, Direktør i OCB, som generelt glædes også over at virksomheder på øen har grebet muligheden. OCB-medlemmer har de første aftaler på plads til det kommende tyske Baltic Eagle havvindmølleprojekt, som skal udskibes fra Rønne Havn og her har ISO-certificeringer været afgørende for overhovedet at komme i spil, fortæller Lone.

Casper Poulsen, direktør og ejer af Borntek Industri

Casper Poulsen, direktør og ejer, Borntek Industri