Mandskabsskifte på offshore-projekterne er også en indtægtskilde til bornholmske virksomheder og overnatningssteder

Med offshore aktiviteter følger også skibenes mandskabsskifte samt skifte af de mølleteknikere, der er ombord, hvilket er blevet en indtægtskilde hos bornholmske virksomheder. I Offshore Center Bornholm (OCB) er der fokus på at tage hånd om flere og flere opgaver indenfor offshore vind. Det er både ved at få flere, men også nye og større opgaver, som kommer med den viden, der indhentes om branchen og de erfaringer, der løbende indsamles og evalueres. En af de opgaver, som der er fokus på, er mandskabsskifte.

Morten Krogsgaard fra Svaneke Vandrehjem & Svaneke og Nexø Bustrafik er blandt de virksomheder på Bornholm der har haft glæde heraf og opnået de første erfaringer. ”Først og fremmest er der kørsel til og fra havnen, men i nogle situationer har der også været behov for en overnatning, og det kan både være for det mandskab der skal ombord, eller det der skal hjem fra Bornholm. Der er en spændende opgave, og det kræver en rigtig god koordinering, med f.eks. skibsmægleren og myndighederne på Bornholm, der tjekker pas og den slags, da besætningen kan bestå af folk fra hele verden. Vi håber på at se meget mere af den slags i fremtiden” fortæller Morten Krogsgaard.

 

”Første gang vi i større stil så, at mandskabsskifte også følger offshoreopgaverne, var, da et hollandsk selskab, der lagde kabler ved Arkona havvindmøllepark, benyttede Bornholm til netop mandskabsskifte. De havde simpelthen hyret et fly, fløj et mandskab fra Amsterdam direkte til Bornholm og returnerede med skifteholdet.  Mens skibet lå i havn, var der en del ekstraordinære ting, der skulle styr på, som værktøj der var gået itu eller kontrol af redningsudstyr o.l. Og så blev der også kørt proviant ombord og heraf en del pakket på Bornholm”, fortæller Lone Reppien Thomsen fra OCB og fortsætter:

 

”I processen med et mandskabsskifte er der en lang række virksomheder, der bliver inddraget – især ved de større skift. Der er f.eks. sikkerhedskontrollen på havnen (et job som Safft Security varetager), logistikopgaver af forskellig karakter, der udføres af skibsmæglerne som BHS Logistics og SDK, og som involverer busselskaber, overnatningssteder, lufthavn, fly- taxi- og færgeselskaberne, og leverandører af fødevarer. Ved afslutningen af Kriegers Flak projektet var der også stor ros til de bornholmske myndigheder for et meget godt samarbejde herom”.

 

”Det er ikke kun de store mandskaber, der er interessante. Der er ofte opgaver, hver gang ét skib lægger til kaj, og ide der er flere projektaktiviteter i Østersøen omkring Bornholm, ser vi også flere af disse skibe, der vælger Bornholm, endda nogen der sejler et ekstra stykke for at få den service vi tilbyder”, fortæller Martin Ransted fra Bornholms Elektromotor.

 

”Vi er slet ikke der endnu, hvor vi taler om flere nye afledte arbejdspladser, men med mandskabsskifte følger der opgaver til virksomheder, som vi ikke traditionelt tænker som maritim-service og vi gør nu også mere for målrettet at markedsføre, hvor egnet Bornholm er til opgaven. Der er en række opgaver i forbindelse med installering af møllerne på havet, som ikke nødvendigvis har udgangspunkt på Bornholm, men derfor kan mandskabsskifte-aktiviteten sagtens foregå via Bornholm”, fortæller Lone Reppien Thomsen.

 

OCB er en forening, der blev stiftet 2014 for at styrke de muligheder offshore aktivitet kan give bornholmske virksomheder. OCB er også aktiv i projektet Klar til Energiø Bornholm, hvor formålet bl.a. er at formidle erfaringer fra offshore-aktiviteterne på Bornholm. ”Vi vil gerne formidle de erfaringer, der er skabt i OCB, således vi kan udvikle den mangfoldighed af opgaver, som offshore aktiviteterne også indeholder”, fortæller Allan Funch Kofod, projektleder i Klar til Energiø Bornholm og ansat i Virksomhedsservice på Jobcenter Bornholm.

Offshore Center Bornholm

Offshore Center Bornholm har i dag 23 medlemmer, både virksomheder der kan løse primære opgaver i relation til offshore andre, der har et bredere sigte.

 

OCB medlemmer:

A/S Team Bornholm, Bornholms Energi & Forsyning, BHS Logistics, Bornholms Brandforsikring A/S, Bornholms Elektromotor, Bornholms Lufthavn, BOFA, Brendes Aps, Brdr. Anker Hasle, Brdr. Madsen Motor, Danske Bank, Fl. Svendsen VVS, Fugato, JF Data Service, Knudsker El, K. H. Maskinfabrik, Nyboes Auto, Rønne Havn A/S, Safft Security, SDK Shipping, Steenbergs Tegnestue, Svaneke Vandrehjem og Svaneke-Nexø Bustrafik, Sydhavnens Motorværksted.

 

Mere info: www.ocbornholm.com

Logoer for: Campus Bornholm, Jobcenter Bornholm, Klar til Energi Ø Bornholm, Danmarks Erhversfremmebestyrelse, Bornholms Regionskommune og Business Center Bornholm

Klar til Energiø Bornholm

Projektet støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Du kan læse mere omkring projektet ved at navigere rundt i topmenuen.