Jobcenteret arbejder proaktivt med den grønne omstilling

Den grønne omstilling der er undervejs på Bornholm har også indflydelse på Jobcenter Bornholm. Gennem projektet Klar til Energiø Bornholm, hvor Jobcenteret er projektejer, understøttes det bornholmske arbejdsmarked med opkvalificering, virksomhedssamarbejde, ISO certificering af virksomheder og investeringsstøtte.

Virksomhedsservice, Jobcenter Bornholm, har serviceret de to seneste udskibningsprojekter fra Rønne Havn med arbejdskraft. Det første projekt var Kriegers Flak, som Siemens var operatør på og seneste projekt er Arcadis Ost, hvor Vestas er operatør.

 

”Vi arbejder proaktivt med den grønne omstilling. Både via deltagelse i projekter, men også i vores daglige drift, hvor både sagsbehandlere, vejledere, jobkonsulenter, fleksjobambassadører og virksomhedskonsulenter sørger for at virksomhederne får de ønskede grønne kompetencer der efterspørges. Derfor har vi også i samarbejde med Vestas arrangeret en tur til deres site nede på Rønne Havn, som er et konkret eksempel på en grøn omstillingsproces. Her fik vi et indblik i hvilke kompetencer de efterspørger og hvordan de efterfølgende kan bruges til at understøtte udskibningen af vindmølle dele fra havnen”, fortæller Arbejdsmarkedschef, Allan Westh, som også selv deltog i rundvisningen.

 

Efterspørgslen på arbejdskraft er stadig meget høj på Bornholm og ledigheden er stadig lav. Det udfordrer flere brancher og selvfølgelig også Offshore, hvor vindmølle branchen hører til. Derfor har Jobcenter Bornholm også igennem længere tid haft fokus på at kunne understøtte og vejlede virksomhederne omkring rekruttering af international arbejdskraft, som er en nødvendighed for at kunne følge med efterspørgslen.

 

”Vi har et rigtig godt samarbejde med Vestas og har et godt indblik i hvilke profiler de efterspørger. Der er meget fokus på sikkerhed, så det er nødvendigt med GWO basic safety training, som består af førstehjælp, brandbekæmpelse, arbejde i højder og manuel håndtering af gods. Derudover kan det være godt at have truck og teleskop læsser. Erfaring med mekaniske dele er en stor fordel. Også er det nødvendigt at kunne tale engelsk”, fortæller projektleder på Klar til Energiø Bornholm, Allan Funch Kofod, der hører til i Virksomhedsservice.

 

Næste udskibningsprojekt på Rønne Havn er Baltic Eagle som er berammet til at starte oktober 2023. På det nuværende udskibningsprojekt er der tre forskellige leverandører af mandskab og det samme forventes til Baltic Eagle. Her forventer Jobcenteret at understøtte rekrutteringen med lokal arbejdskraft samt supportere i forhold til international arbejdskraft.

Energiø Bornholm

Du kan læse mere om hvad Energiøen består af, arrangementer i forbindelse med Energiøen og hvilke potentialer der er. Det gør du lige på Om Energiø Bornholm

 

Er du som virksomhed interesseret i investeringsstøtte, så se nærmere på siden Mulighed for investeringsstøtte.