Tilbud på forløb til at understøtte opbygning af
ESG-systemer

Der er nu mulighed for bornholmske virksomheder til at få en opkvalificering af deres kompetencer og præstation inden for ESG-arbejde.

I fremtiden kommer vi til at høre meget mere om "Corporate Sustainability Reporting Directive", "rapporteringskrav i CSRD" og "europæiske stander for bæredygtighedsrapportering (ESRS)". 

 

Derfor afholdes et ESG-forløb, hvor de bornholmske virksomheder får mulighed for at kigge nærmere på begreberne "environment", "social" og "governance". Det bliver i samarbejde med en ekstern konsulent, hvor den enkelte virksomhed får lavet en ESG-screening og der udarbejdes en rapport hvor i virksomhedens resultater og anbefalinger beskrives. 

 

For at gøre det helt konkret, så udvælger virksomheden et eller flere initiativer, som der arbejdes konkret med og kan forbedre virksomhedens præstation inden for ESG-området. 

 

Forløbet er fra midten af november til midten af december og der er få pladser til rådighed. 

 

Er du interesseret i at høre mere omkring ESG-forløbet, så kontakt Jørn Pedersen fra Business Center Bornholm på jp@bornholm.biz eller på tlf. 3032 2946 senest onsdag den 15. november 2023. 

 

Forløbet er en del af projekt Klar til Energiø Bornholm, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Parterne i projektet er Bornholms Regionskommune (projektejer), Business Center Bornholm, Offshore Center Bornholm og Campus Bornholm, som i den kommende tid sætter fokus på, at gøre det bornholmske erhvervsliv og den bornholmske arbejdskraft, klar til at byde ind på opgaverne der kommer i forbindelse med, at Bornholm er blevet udpeget til Energiø.

ESG

ESG dækker bl.a. over indsatser inden for klima, sociale og ledelsesmæssige forhold inden for bæredygtighed. Få hjælp til, hvordan du kommer i gang med at arbejde med ESG.
 
 Danske virksomheder bliver i stigende grad mødt af krav og forventninger fra omverdenen, fx erhvervskunder, offentlige kunder eller investorer, om at arbejde med bæredygtige indsatser.

 

En væsentlig del af dette arbejde handler om at kunne dokumentere og opgøre virksomhedens og produktets bæredygtighed inden for ESG.

 

Du kan læse mere omkring ESG på www.virksomhedsguiden.dk