TASK ENGINEERING er lokal på Bornholm, i Swinoujscie, Polen og i Stralsund, Tyskland og tilsammen en stærk enhed i Østersøen

Indenfor offshore vind og udvikling af havvindmølleparker er der også i Østersøen fokus på ”local content” og i installations- og driftsfaserne er der mange fordele ved at være lokal integreret; dels er der brug for mange hænder, hvis visionerne om udbygning af havvindmølleparker skal lykkedes, og behov for mandskab fra lokale virksomheder, dels er en lokal viden om, hvem kan hvad og hvordan – så løsning på alle de praktiske opgaver der opstår, kan skal løses hurtigt og effektivt. Men kendskab til branchen er nødvendig.

”Vi startede servicenetværket OCB i 2014, så det har været en lang proces, og behovet for en del lærepenge skulle der også til undervejs for at opnå kendskabet til branchen”. Medlem og medstifter af Offshore Center Bornholm (OCB) Claus Andersen fra Sydhavnens Motorværksted, har aldrig været i tvivl om mulighederne i offshore vind og fortæller videre: ”Strategiske valg og udviklingen af Rønne Havn A/S er den væsentligst årsag til, at dette marked i dag er til stede på Bornholm. Vi, servicevirksomheder på Bornholm, kunne godt have lagt os fladt ned fra starten og ladet virksomhede der i forvejen var i branchen overtage hele opgaven, og så være statister når f.eks. installationsprojekterne foregår. Men på Bornholm har vi arbejdet med en anden model. Her er mange dygtige ansatte, gode kollegaer og et godt netværk på hele øen og så er her kultur for, at vi selv finder løsningerne. Med den tilgang kunne vi i 2020, hvor første større opgave og pre-assembly til Kriegers Flak havvindmølleparken forgik på Bornholm, gå opgaverne i møde uden den helt store erfaring. Gennem OCB har vi haft indledende møder med Siemens Gamesa Renewable Energy, og senest VESTAS i forbindelse med Arcardis Ost, som har benyttet Rønne Havn i forbindelse med i installationsfasen og de har selvfølgelig også en indstilling til at få tingene til at lykkedes og det har vist sit værd”.

 

”Vi gør lagkagen større” har været et motto i OCB, og som bestyrelsesformand Jens Hjul-Nielsen fortæller så ”har det været en måde, hvorpå vi har sagt at offshore markedet er meget større end Bornholm og det hjemmemarked, som de enkelte virksomheder har deltes om. I OCB er der plads til virksomheder, der ellers kan anses som konkurrenter på øen. Det skal også forstås sådan, at alle også har en kompetence, som de er lidt stærkere i end de andre, og ser vi derfor på tværs af hele OCB-medlemsskaren, så har vi i dag en særdeles stærk og faglig bred serviceorganisation. I relation til organisatorisk udvikling taler vi også om ”Vækst gennem samarbejde”, og i den sammenhæng glæder vi os over, at de større virksomheder der er i branchen og gerne vil tage del i opgaverne på Bornholm, kontakter OCB, virksomheder og aktørerne på Bornholm. Således opnås vækst gennem samarbejde. Jeg mener således, at vi nu har den ballast, der skal til for at være medspiller i hele Østersøen, men det er også i en branche, der er i konstant udvikling. Vi arbejder konstant med at sikre en nødvendig indsigt for at understøtte udvikling og ikke mindst risikominimering”.

 

Netop styrken ved samarbejde i Østersøen indledte dialogen til det, der i dag er 3 x TASK ENGINEERING afdelinger, henholdsvis en i Stralsund, Tyskland, i Swinoujscie, Polen og i Rønne, Bornholm, hvor Claus Andersen er medejer og direktør for TASK ENGINEERING ApS. ”Hvis vi sætter fokus på Bornholm først – Så har vi nu indgået aftale med VESTAS om at levere mandskab til den kommende havvindmøllepark Baltic Eagle, der i efteråret 2023 skal pre-assembles og udskibes fra Rønne Havn. Her går vi efter local content, så dels er vi i gang med at hyre folk, og dels har vi aftaler med kollegaer i OCB om hjælp også. Og ser vi på tværs af de tre afdelinger, så kan vi understøtte hinanden og byde på lagt større opgaver end tidligere, herudover har vi samlet et større know-how til supervision”, fortæller Claus Andersen og fortsætter; ”Vi mener også, at vi har fundet en god model for både en fast lokal tilstedeværelse, der ikke blot er projektaktiv og så et øget samarbejde i Østersøen. Det er jeg faktisk stolt af! Vi slår ikke en ring om os selv, vi samarbejder gerne med flere”.

 

Bag 3x TASK ENGINEERING står Stefan Lindberg, Kazik Frukacz og Claus Andersen.

 

Læs mere om TASK ENGINEERING

 

For job I TASK ENGINEERING ApS, kontakt: Claus Andersen, Mobil: 40139874, andersen@task-engineering.eu

Klar til Energiø Bornholm

Projektet Klar til Energiø Bornholm har Jobcenter Bornholm som projektejer og økonomiske partner er;

  • Offshore Center Bornholm
  • Business Center Bornholm
  • Campus Bornholm

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen. 

Logo for: Klar til energiø Bornholm

Task Engineering søger medarbejdere

Teknikere til Baltic Eagle!

 

Vi har brug for flere forskellige baggrunde og kompetencer. Det kan eksempelvis være smede, mekanikere, elektrikere eller andre industrielle fagprofiler.

 

Vi tilbyder en løn som matcher landsgennemsnit indenfor branchen og arbejdet er baseret på 14 dages rotations arbejde, hvilket betyder at man arbejder 14 dage i træk 12,5 timer om dagen inkl. pauser, dog med søndag fri.  Arbejdstiden bliver fra 06.00 til 18.30 på Rønne Havn med første arbejdsdag fredag morgen frem til torsdag aften 2 uger derefter. Til gengæld har man de næste 14 dage fri og opnår den samme løn på månedsbasis som man ville ved traditionelt mandag til fredags arbejde.

 

Det giver rigtig meget frihed i den anden ende, og som bornholmer har man den ekstra fordel at man ikke skal bruge mange timers rejsetid i hver ende af rotationen i sammenligning med de fleste andre kollegaer på arbejdspladsen som kommer rejsende ind fra andre dele af landet og verden og du kan tage hjem til dit familie- og privatliv efter arbejde.

 

Det er en spændende international arbejdsplads hvor du får + 100 kollegaer som arbejder sammen om et fælles projekt. Der er et unikt sammenhold og team ånd, på tværs af faggrupper og nationaliteter.  Branchen er meget påvirket af vejret og der vil også være perioder hvor vind og vejr gør at arbejde ikke er muligt, så får du lov til at tage hjem med betalt løn – men skal være på standby hvis vejret ændrer sig til det bedre.

 

Det er et krav at man skal kunne forstå instruktioner på engelsk og alle bornholmere der er interesserede i en karriere indenfor denne branche opfordres til at dygtiggøre sig på engelsk. Et andet krav er for at arbejde i denne industri er GWO certifikater, disse kurser bliver tilbudt af hhv. Bornholms Regionskommune og TASK Engineering efter nærmere aftale, dette vil ikke have nogen omkostninger for vores nye medarbejdere.