Bornholmske virksomheder kan se potentialet og arbejder aktivt med Energiøen

Projektet Klar til Energiø Bornholm er blevet midtvejsevalueret som et naturligt led i projektet. Ekstern evaluator har haft ansvaret for processen og kan konstatere at flere bornholmske virksomheder arbejder aktivt med Energiøen som et strategisk satsningsområde.

 

En satsning som også afspejler sig i øget omsætning og nye medarbejdere. Virksomhederne vurderer på baggrund af Klar til Energiø Bornholm indsatsen, at de i gennemsnit forventer en stigning i årlig omsætning på 0,8 millioner kroner, og en stigning i antallet af nyansatte på gennemsnitlig 1.

 

Vi er glade for, at aktiviteterne i Klar til Energiø Bornholm har fået en positiv modtagelse og at projektet får en fornuftig midtvejsevaluering. Samtidig er det lykkedes os med 7 konkrete rekrutteringer i projektet og selv om tallet ikke er stort, så er det arbejdspladser og bidrager til at give øgede kompetencer til øen” fortæller arbejdsmarkedschef, Allan Westh.

 

Selvom Energiøen er på dagsordenen, gør projektets lange tidshorisont, at det stadig er uklart, hvilken efterspørgsel energiøen konkret vil skabe – og hvordan virksomhederne bedst gør sig klar til energiøen.

 

Det skaber selvfølgelig lidt frustration hos virksomhederne, men vi bliver heldigvis hele tiden klogere via vores indsatser. De workshops vi har afholdt i efteråret 2021 var en mulighed for, at samle de virksomheder der gerne ville kigge ind i Energiøens muligheder. Her var styrken, at det både var mindre og større virksomheder der kunne erfaringsudveksle, samtidig med at vi satte fokus på de forskellige krav og hvad man kan forvente, når man skal samarbejde med offshore industrien”, forklarer Christa Lodahl, Erhvervschef hos Business Center Bornholm og fortsætter;

 

ISO 9001 er et ledelsesværktøj, der sikrer, at virksomheden skaber et solidt fundament for kvalitetsledelse og hele tiden har fokus på, at skabe forbedringer og holde virksomheden konkurrencedygtig. ISO-certificeringen er virkelig noget virksomhederne efterspørger støtte til, da det kan være en krævende proces. Virksomhederne udtrykker, at de oplever det som en meget konkret indsats, hvor de får et output der kan bruges, når de skal ud og hive flere ordrer hjem”.

 

Mulighed for investeringsstøtte
I projektet er der desuden en mulighed for at søge investeringsstøtte. Puljen er for bornholmske virksomheder eller virksomheder der planlægger at etablere sig på Bornholm, og ønsker at indgå i samarbejde med offshore industrien. Virksomheden skal have status af SMV og puljen er på kr. 500.000,-. ”Vi håber pengene kan komme ud og arbejde”, udtaler projektleder, Allan Funch Kofod.

 

Puljen er åben for ansøgninger og er der brug for sparring før man søger, så er man velkommen til at kontakte Allan Funch Kofod fra Jobcenter Bornholm på tlf. 30665561. Der kan læses mere via hjemmesiden under anlægstilskud.

 

Projektet Klar til Energiø Bornholm er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Parterne i projektet er Bornholms Regionskommune (projektejer), Business Center Bornholm og Campus Bornholm, som i den kommende tid sætter fokus på, at gøre det bornholmske erhvervsliv og den bornholmske arbejdskraft, klar til at byde ind på opgaverne der kommer i forbindelse med, at Bornholm er blevet udpeget til Energiø. Mere information omkring projektet kan findes på www.klartilenergiøbornholm.dk.

 

Læs Midtvejsevalueringen.

Logoer for: Campus Bornholm, Jobcenter Bornholm, Klar til Energi Ø Bornholm, Danmarks Erhversfremmebestyrelse, Bornholms Regionskommune og Business Center Bornholm

ISO-certificering

Hvis du gerne vil samarbejde med større virksomheder er der ofte forskellige krav din virksomhed skal kunne honorere. Vi har i Klar til Energiø Bornholm fokus på ISO certificering. Udgangspunktet er din virksomheds behov og certificeringsprocessen vil blive forestået af ledende eksterne konsulenter, der kan bidrage til hele processen, herunder 1) at identificere, hvilke certifikater, der er relevante til hvilke formål 2) at planlægge og understøtte certificeringsforløb, samt 3) at være løbende sparringspartner til virksomheden under certificeringsprocessen.
 

 

Vil du høre mere kan du kontakte Jørn Pedersen fra Business Center Bornholm på jp@bornholm.biz eller på tlf. 8818 4143.