Om virksomhedssamarbejde

Aktiviteten ”Virksomhedssamarbejde mellem små og store virksomheder” er afsluttet. Der deltog i alt 20 virksomheder, som er fordelt på 6 forskellige brancher (Bygge/Anlæg, Industri, Administration, Turisme, Transport og Detail). Der har været stor tilfredshed med deltagelsen i workshops ud fra de tilbagemeldinger der er modtaget. Højeste score er 5 og laveste er 1.

 

Workshop 1:

Fandt indholdet relevant: 4,6

Udbytte af eventen: 4,3

Ny inspiration og ideer: 4,4

 

Workshop 2:

Fandt indholdet relevant: 4,0

Udbytte af eventen: 4,5

Ny inspiration og ideer: 5,0

 

Workshop 3:

Fandt indholdet relevant: 4,5

Udbytte af eventen: 4,0

Ny inspiration og ideer: 4,25.

 

Herunder kan du læse om hvordan aktiviteten har været sammensat og indholdet på de tre workshops. Andet sted på siden kan du se en video fra en af deltagerne, som fortæller hvad de har fået ud af at deltage.

 

Virksomhedssamarbejde mellem små og store virksomheder

Bornholm bliver med Energiø Bornholm projektet et af Danmarks nye knudepunkter for energiproduktion. Med mange nye opgaver i både anlægs- og driftsfasen af Energiø Bornholm og der samtidig ligger et konkret stort vækstpotentiale i Østersøen, hvor der forventes en stor udbygning af vindmølleparker indenfor de næste 10 år. Så kan Bornholm med sin centrale placering få muligheder for at komme i spil som udskibs- og servicehavn.

Derfor skal I som virksomhed være klar til at gribe udviklingen og mulighederne og det vil stille nye krav til jeres virksomhed som potentiel leverandør, I skal være omstillingsparate og forretningsstrategien vil potentielt skulle ændres. Ligesom I skal overveje at søge holdbare og langvarige strategiske samarbejder med etablerede virksomheder i offshore industrien.

 

Med dette forløb har vi i Business Center Bornholm skabt mulighed for jer og jeres virksomhed til, at blive klar til Energiø Bornholm og de kommende vindmølleprojekter i Østersøen. I får som virksomhed:

  • Indsigt i kulturen i offshore branchen

  • Indsigt i krav til leverandører til og rammevilkår for offshore industrien

  • Et strategisk roadmap til hvordan virksomheden kan blive leverandør til offshore branchen

  • Modeller til at blive skarpere på egen forretning og strategi

  • Kompetencer til at udvikle egen forretning til at stå stærkere i markedet

Forløbet strækker sig over 3 fysiske workshopdage og med sparring på netop jeres virksomheds tilgang og muligheder i offshore industrien. Dette forløb kan være et første skridt i retningen af at blive ISO-certificeret for virksomheder med ingen eller kun lidt erfaring med branchen.

 

For virksomheder med mere erfaring, kan det være en god lejlighed til at genbesøge jeres planer, strategier eller visioner for virksomheden.

 

Workshops og sparring leveres af Next Step Challenge, der siden 2016 har leveret forretningsudviklingsforløb til vækstinitiativet Scale-Up Denmark. Next Step Challenge har desuden et stort og vidtforgrenet netværk i offshore industrien og trækker på mange kontakter og krydrer forløbet med praktiske cases fra branchen, der kan komme jeres virksomhed til gode.

 

På de 3 workshops vil der være indlæg fra virksomheder, der kan fortælle om netop deres erfaringer.

Workshop 1

15. september 2021 kl. 10.00-16.00 GSH Rønne
16. september 2021 – mulighed for individuel sparring med Next Stop Challenge.

 

Bliv klar til at samarbejde med de etablerede virksomheder i Offshore Industrien

 

På workshop 1 vil vi sætte fokus på offshore industrien som marked og på kulturen i offshore industrien – særlig det store fokus på sikkerhed og hvordan dette giver sig udtryk i opgaveleverancen og krav til underleverandørerne. Vi vil også dykke ned i rammebetingelser for at være leverandør i offshore branchen.

 

I vil tillige få konkrete værktøjer til at kunne definere jeres virksomheds mål og blive skarpe på værdiskabelse for jeres kunder samt, hvordan virksomheden kan kommunikere denne værdiskabelse.

Workshop 2

11. oktober 2021 kl. 10.00-16.00 GSH Rønne
12. oktober 2021 – mulighed for individuel sparring med Next Stop Challenge.

 

Strategiske valg, find en partner


På workshop 2 vil vi dykke ned i deltagervirksomhedens strategi for salg til offshore Industrien. I vil blive klogere på hvilke kunder, jeres virksomhed har det bedste match med i fht. det behov jeres virksomhed løser. Som deltagervirksomheder vil I også få mulighed for at arbejde med interne processer, der skal være på plads, så I kan levere det ønskede køb til kunden.

 

Da bæredygtighed er et vigtigt parameter i offshore Industrien, så vil I også få input til, hvordan I som virksomhed kan arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål i en sammenhæng, der giver mening for jer og jeres virksomhed.

 

Workshop 3

22. november 2021 kl. 10.00-16.00 GSH Rønne
23. november 2021 – mulighed for individuel sparring med Next Stop Challenge.

 

Professionalisering og parathed

 

På workshop 3 sættes der fokus på sammenhængen i mellem budgetter og aktiviteter. Hvordan nås de finansielle budgetter og har virksomheden den rette forretningsmodel i fht. potentialet. Der sættes fokus på om de rette kompetencer i forhold til at arbejde i industrien og realisere vækstmålene er til stede.

Der sættes fokus på virksomhedens interne organisering og grundlæggende modeller for at lokalisere flaskehalse og eventuelle kompetence gab vil blive anvendt til at kortlægge indsatser.

Individuel sparring
For at give jer som virksomhed, det bedst mulige udbytte af forløbet og give jer de bedste betingelser for at blive klar til samarbejde, tilbydes I som virksomhed individuel sparring for at gøre forløbet så relevant og nærværende som muligt for netop jeres virksomhed. I får adgang til sparring med Next Step Challenge ligesom vi fra Business Center Bornholm naturligvis også tilbyder vores sparring. Sparringen kan have fokus på de udfordringer som I står med i fht. jeres strategiske satsning, jeres værditilbud, jeres salg til branchen eller hvad I måtte have et specifikt behov for.

Sparringen med Next Step Challenge kan foregå fysisk i forbindelse med de afholdte workshopdage eller via online møder mellem workshopdagene og aftales individuelt.

 

Målgruppe
Tilbuddet gælder alle bornholmske virksomheder der ønsker at arbejde med de mange muligheder der opstår ifm. Energiø Bornholm. Det kan være virksomheder der allerede arbejder med offshore industrien nu, eller det kan være virksomheder, der ser muligheder direkte eller indirekte som leverandør i fremtiden. Erfaringer fra tidligere projekter fortæller, at mange typer af produkter, kompetencer eller services efterspørges. Alt fra ”manpower”, div. catering eller kontorartikler kan komme i spil.