Projekt Klar til Energiø Bornholm afsluttes 31. december 2023

Samarbejde med større virksomheder, ISO-certificering, virksomhedsstudie tur til Esbjerg, støtte til anlægsinvesteringer, erfaring- og vidensdeling, opkvalificering af medarbejdere og ESG-forløb har været på dagsorden i projektet Klar til Energiø Bornholm.

Det startede tilbage i 2020 og nu ligger slutevaluering klar, da projektet afsluttes 31. december 2023.

 

Overordnet status

Samlet set har projektet fulgt planen, og hovedparten af projektets aktiviteter er blevet gennemført som planlagt. Projektet er nået i mål med sine måltal ift. antallet af virksomheder, der er blevet ISO-certificerede, ligesom projektet – efter en træg start i første halvdel af projektperioden – har uddelt den økonomiske ramme, der var afsat til støtte til anlægsinvesteringer i virksomheder. I anden del af projektperioden var efterspørgslen efter støtte til anlægsinvesteringer større end ventet. Som følge heraf valgte projektet at udvide den økonomiske ramme for støtten, da man havde haft et underforbrug på løn i projektet. Ligeledes valgte man at allokere midler til studieture til eksempelvis Esbjerg, hvor man havde møder og inspirationsoplæg fra aktører i offshorebranchen. Både ISO-certificeringerne og støtten til anlægsinvesteringer er aktiviteter, der sætter virksomhederne i stand til at byde på opgaver relateret til arbejdet med etableringen af Energiøen. Herudover løfter det generelt set, ifølge virksomhederne, virksomhederne og deres muligheder for at byde på nye opgaver i et bredere perspektiv.

 

Vil du læse lidt mere om indsatserne, udfordringerne, målopnåelsen og anbefalingerne, så klik her.

Billeder fra projektets indsatser

Citat fra slutevaluering:

Projektet ledes professionelt af projektlederen med stærk involvering og sparring fra projektgruppen. Projektet har haft stor gavn af, at medlemmerne i projektgruppen både har ledelsesansvar og direkte kontakt med lokale virksomheder. Størstedelen af projektets aktiviteter er gennemført med høj kvalitet og relevans for virksomhederne og med et klart fokus på sammenhængen mellem aktiviteterne og de overordnede mål.

Citat fra slutevaluering:

Projektets relevans og betydning for det bornholmske erhvervsliv er stort. Med Erhvervsfremmebestyrelsens støtte til det bornholmske erhvervsfyrtårn er det vigtigt, at man fremadrettet fortsætter med at fortælle de gode historier og muligheder relateret til etableringen af Energiøen, for at de bornholmske virksomheder forstår relevansen og kan se værdien i at deltage i en indsats som denne eller lignende indsatser.