Robothunden besøgte Bornholm

- og en anden skal hjælpe på energiøer

Det skulpturelle 7-tal i hallen på GSH blev set an af Teknologisk Instituts robot, der mest af alt minder om en hund, og bl.a. har været anvendt til at opmåle gangene i gamle kalkminer. ”Hunden” var med på innovationsworkshoppen ”Bornholm som logistik- og servicehub i Østersøen” der blev afholdt den 19. april, hvor 25 engagerede deltagere fokuserede på udviklingen indenfor droner og autonome fartøjer.

Business Center Bornholm var vært i regi af projektet Nationale Center for Grøn Energi, Teknologisk institut forestod viden-delen og offshore Center Bornholm stillede spørgsmålet ud fra visionen om at have 24/7-365 service af droner/ROV’er på Bornholm - og styrke Bornholms position som logistik & service hub i Østersøen”.

”Vi fik en masse gode input og der vil blive arbejdet videre med emnet. Helt konkret vil jeg deltage i den årlige Wind Europe 2023 konference og messe i København og samle op på tendenserne i offshore vind-branchen, hvor vi ved, at droner indsættes til inspektion af møllevinger. Men også hele den maritime sektor og det marine felt er noget vi kigger mere på i forhold til at blive logistik og service hub” fortæller Lone Reppien Thomsen fra OCB og forsætter: Og vi allerede har interessenter på Bornholm, der har viden indenfor feltet”.

 

Set på Wind Europe 2023 – Robothunden, der kan hjælpe og passe på energiøer.

 

7-tallet blev sat op i hallen hos GSH i 2016, hvor blev afholdt en international offshore-vind konference.

 

7-tallet, er det syvtal som Offshore Center Bornholm bruger til at fortælle, at al service ligger tæt på, hvilket er en unik salgsparameter indenfor offshore. Der er 7 minutters bilkørsel fra lufthavnen og til havnen i Rønne og det skulle også passe med 7 minutter i en helikopter fra Bornholms Lufthavn til Nexø.

Offshore Center Bornholm

Offshore Center Bornholm har i dag 23 medlemmer, både virksomheder der kan løse primære opgaver i relation til offshore andre, der har et bredere sigte.

OCB medlemmer:

A/S Team Bornholm, Bornholms Energi & Forsyning, BHS Logistics, Bornholms Brandforsikring A/S, Bornholms Elektromotor, Bornholms Lufthavn, BOFA, Brendes Aps, Brdr. Anker Hasle, Brdr. Madsen Motor, Danske Bank, Fl. Svendsen VVS, Fugato, JF Data Service, Knudsker El, K. H. Maskinfabrik, Nyboes Auto, Rønne Havn A/S, Safft Security, SDK Shipping, Steenbergs Tegnestue, Svaneke Vandrehjem og Svaneke-Nexø Bustrafik, Sydhavnens Motorværksted.

 

Mere info: www.ocbornholm.com

Logoer for: Campus Bornholm, Jobcenter Bornholm, Klar til Energi Ø Bornholm, Danmarks Erhversfremmebestyrelse, Bornholms Regionskommune og Business Center Bornholm

Klar til Energiø Bornholm

Projektet støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Du kan læse mere omkring projektet ved at navigere rundt i topmenuen.