BUM – så er der grøn omstilling

For første gang samarbejdede Baltic Energy Island, Business Center Bornholm, Campus Bornholm, Jobcenter Bornholm, Offshore Center Bornholm, DTU og Vestas i en fælles stand på Bornholms Uddannelses Messe (BUM) 2023.

Standen havde til hensigt at fortælle børn & unge fra de bornholmske 7. til 10. klassetrin om de mange forskellige job- og uddannelsesmuligheder i relation til den grønne omstilling og Energiø Bornholm.

 

Energiø standen var rigtig godt besøgt og der var stor interesse fra de unges side omkring hvad den grønne omstilling kommer til at betyde i fremtiden for Bornholm. Mange af de unge kom med deres bud på hvor de kan se sig selv på fremtidens arbejdsmarked og det var blandt andet projektleder, arkitekt, forsker, markedsanalytiker, sociolog, mekaniker, ingeniør og smed, uden at listen er udtømmende.

 

Et af formålene med deltagelsen på BUM er, at gøre flere af de unge nysgerrige på det faglærte område. Gennemsnitsalderen på arbejdsmarkedet på Bornholm er høj og den grønne omstilling bliver formentlig i høj grad båret af de tekniske job. Derfor må der gerne være flere unge som går den faglærte vej. Du kan læse mere om dette i CRT´s nye rapport på området, som du finder her.

Billeder af standen, hvor det var muligt at deltage i en quiz ud fra filmen om energiøer - den samme film, som er med i udstillingen om energiøer på Elværket. 

BUM er Bornholms Uddannelses Messe

 

BUM er for 7. – 10. klasseelever og deres forældre samt andre interesserede.

 

BUM er højdepunktet i uge 47, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv sammen kan præsentere de unge for alle de muligheder, der er for fremtiden.

 

BUM er et led i uge 47 - en uge hvor skolerne har fokus på uddannelse og job. Idéen er, at alle 7. - 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med uddannelse- og jobrelaterede emner i den uge - også her kan du som virksomhed eller uddannelsesinstitution byde ind.

 

BUM er en måde at præsentere uddannelse og job på og her indbydes uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at inspirere og oplyse skolelever fra 7. - 10. klasse om mulighederne, når de skal vælge uddannelse og job.

 

BUM er en årlig tilbagevendende begivenhed, der knytter bånd mellem de unge og lokale virksomheder, skoler og uddannelsessteder.