Logo for: Klar til energiø Bornholm

Analyse i udbud

Det er forventningen at analysen er med til at skabe et overblik over, hvor de eksisterende bornholmske virksomheder indenfor forskellige brancher `står´ i forhold til udvikling af Energiø Bornholm, og deres muligheder for at byde ind på kommende opgaver.

Såfremt Bornholm vælges som installations- og servicehavn, hvilket antages at være et realistisk scenarie, forventes beskæftigelsen forøget med ca. 500 fuldtidsbeskæftigede frem mod 2030. Det er især i de sidste år frem mod 2030 (2028 til 2030), at der forventes en markant stigende beskæftigelse. Antalsmæssigt forventes der især at være tale om stigende beskæftigelse for faglærte (meget bredt betragtet) og ufaglærte.

 

Indenfor de brancher der især vil opleve stigende beskæftigelse som følge af Energiø-investeringen er der allerede i dag mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor antages det sandsynligt, at en stor del af de nye beskæftigede vil skulle tiltrækkes fra det øvrige land og fra udlandet.

 

Analysen skal have fokus på virksomhedernes evne til at indgå på et meget konkurrencepræget marked med særligt fokus på at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

 

Opgavebeskrivelsen sendes ud via www.virksomhedsguiden.dk den 7. juni 2023, hvor eventuelle tilbudgivere kan orientere sig om hvad opgaven går ud på og hvordan processen vil være. Der er deadline på at give tilbud onsdag den 28. juni kl. 09:00. 

Klar til Energiø Bornholm

Projektet Klar til Energiø Bornholm har Jobcenter Bornholm som projektejer og økonomiske partner er;

 

Offshore Center Bornholm
Business Center Bornholm
Campus Bornholm

 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen.

 

Der er udarbejdet en tidligere analyse i projektet, som kan læses her: Feasibility study.

Opgavebeskrivelse

Du finder opgavebeskrivelsen på www.virksomhedsguiden.dk eller den kan ses her: pdf med opgavebeskrivelsen.