Fuld damp under Bornholm – og Energi Ø Bornholm hjælper det yderligere på vej

- Jobcenter Bornholm har fuld fokus på at understøtte Energiøens behov for
   arbejdskraft

Jobcenter Bornholm har været projektejer på Klar til Energiø Bornholm og har via den indsats haft fuld fokus på at understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft.


Vi er lykkedes med et rigtig godt samarbejde med de virksomheder der har fået ordrer via de udskibningsprojekter der har været på Rønne Havn. Og dermed også i et stort omfang kunnet levere den ønskede arbejdskraft på trods af den lave ledighed. Senest med en HR medarbejder til Task Engineering, som står overfor yderligere rekrutteringer, da de skal levere mandskab til Vestas til udskibningsprojektet Baltic Eagle”, fortæller arbejdsmarkedschef Allan Westh.


Udvalgsformand for Erhvervs-, Bolig- og beskæftigelsesudvalget Linda Kofoed Persson supplerer: ”Vi kan bruge Energiøen som løftestang i forhold til et bæredygtigt Bornholm, da det ud over den nuværende bornholmske arbejdskraft vil være nødvendigt at få medarbejdere ude fra for at kunne følge med efterspørgslen efter arbejdskraft. Vi skal arbejde på at det er hele familier som flytter til Bornholm, hvor vi kan tilbyde job til begge parter indenfor Energiøen eller hos nogle af de mange andre spændende arbejdspladser som findes på Bornholm. Det er det som på sigt vil kunne gøre Bornholm til et bæredygtigt og levedygtigt samfund, som vi alle gerne ser Bornholm fortsætter med at være”.


På nuværende tidspunkt er der 432 fuldtidsledige personer på Bornholm, hvilket er lavere end tallet for samme periode sidste år. Ledigheden svarer til ca. 2,8%, hvor Bornholms placerer sig på landsgennemsnittet. Vi har således allerede en lav ledighed og høj beskæftigelse.


Vi kan se at ledigheden på Bornholm er meget lav og næsten alle brancher efterspørger arbejdskraft, så vi arbejder også med tiltrækning af international arbejdskraft. Her har vi et godt samarbejde med Tilflytterservice, hvor vi senest har været i Tyskland sammen og forhåbentlig bærer den indsats frugt. Et godt eksempel er Task Engineering hvor der kan blive ansat tyske teknikere og hvor vi vil gøre en ekstra indsats for at de også vælger at bosætte sig på Bornholm”, oplyser virksomhedskonsulent og projektleder Allan Funch Kofod; ”Både Task Engineering, men også øvrige bornholmske virksomheder, hvor opgaverne relaterer sig til Energiøen, efterspørger arbejdskraft. Det har vi haft fokus på i Jobcenter Bornholm via projekt Klar til Energiø Bornholm og den indsats vil også fortsætte efter projektperioden som slutter 31. december 2023".


Jobcenter Bornholm har valgt at fortsætte den aktive indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm, og har allerede nu besluttet at de gode initiativer fra Klar til Energiø Bornholm fortsætter i 2024.

Klar til Energiø Bornholm

Projektet støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Du kan læse mere omkring projektet ved at navigere rundt i topmenuen.