Klar til Energiø Bornholm – ny analyse med anbefalinger

Projektet Klar til Energiø Bornholm ophører med udgangen af 2023. Her har de bornholmske virksomheder kunne få hjælp til at gøre sig klar til fremtidens muligheder både med energiø’en og de allerede eksisterende muligheder vedrørende udskibning af vindmøller. Virksomheder er blevet ISO certificeret, der er bevilget anlægstilskud, medarbejdere har fået ny relevant uddannelse og ledige er kommet i job.

Men inden projektet slutter helt, er der i regi af projektet udarbejdet en analyse af Center for Regional- og Turismeforskning, som kommer med nogle flere anbefalinger til hvorledes Bornholm kan forberede sig på at udnytte mulighederne ved de kommende energiø-investeringer.

 

Klar til Energiø Bornholm projektet har i de seneste 3 år arbejdet med opkvalificering, vidensdeling, ESG-forløb og ISO-certificering, hvilket også nævnes som en del af CRT´s anbefalinger. ”Vi er glade for, at det arbejde der er udført i Klar til Energiø Bornholm hænger sammen med de potentialer der er opstillet i analysen. Vi har haft god succes med at køre forløb for både medarbejdere og virksomheder, hvor der er et konkret output som f.eks. et GWO-certifikat eller ISO-certificering. Der er dog fortsat brug for at understøtte de bornholmske virksomheders arbejde med opkvalificering og certificeringer, som der også er nævnt i CRT´s anbefalinger”, fortæller Allan Westh, arbejdsmarkedschef for Jobcenter Bornholm, der har stået i spidsen for indsatsen.

 

Klar til Energiø Bornholms projektpartnere er Business Center Bornholm, Offshore Center Bornholm og Campus Bornholm, som har været ansvarlige for de forskellige aktiviteter i projektet.

 

Henrik Juul-Pedersen, Chefkonsulent på Campus Bornholm; ”Vi har haft 34 personer igennem opkvalificeringsforløb, som har haft fokus på de kompetencer der er efterspurgt når der arbejdes onshore. Det er primært GWO kurser, som vi også vil have fokus på i fremtiden, men derudover forventer vi også at der kommer en øget efterspørgsel på kurser så som engelsk, truck, teleskoplæsser, lift m.m.

 

Virksomhederne har haft mulighed for at deltage i forløb med fokus på ISO-certificering og ESG. ”Vi har haft 13 virksomheder der har deltaget i ISO-certificeringsforløb og 5 virksomheder der arbejder med ESG sammen med en ekstern konsulent”, udtaler Christa Lodahl, Erhvervschef hos Business Center Bornholm og fortsætter, ”Vi har haft rigtig god respons fra virksomhederne. De er særligt tilfredse med, at indsatserne gøres konkrete, behovsdrevne og at de kan se et resultat af deres arbejde, de både kan bruge på den korte bane men også på den lange bane. Certificeringer og bæredygtighed kommer vi til at fortsætte med at arbejde med hos Business Center Bornholm og selvom projektet afsluttes nu, vil der også i fremtiden være muligheder i erhvervsfremmesystemet til at arbejde dedikeret med de emner blandt andet gennem Fyrtårn II projekterne”.

 

Lone Reppien Thomsen, direktør hos Offshore Center Bornholm; ”Opgaven med at opsamle erfaring og dele viden har ligget hos os. Det er vigtigt, at vi hele tiden evaluerer og forbedrer vores måder at få opgaver og information rundt blandt lokale virksomheder. Det vil vi også vil have fokus på i fremtiden”.

 

Anbefalinger

 

På basis af de gennemførte statistiske analyser og virksomhedsinterview har CRT opstillet nogle relative praksisnære anbefalinger til hvorledes Bornholm kan forberede sig på at udnytte mulighederne ved de kommende energiø-investeringer. Der er tale om initiativer, der går ud over hvad den enkelte virksomhed eller institution almindeligvis kan magte på egen hånd. Her er et udvalg på overskriftsniveau:

 

- Hjælp til virksomheder, der ønsker at rekruttere internationalt.

- En strategisk indsats for at sikre, at antallet af lokale lærepladser øges.

- Bistand til generationsskifte.

- Der er brug for en fortsat indsats for at understøtte de bornholmske virksomheders arbejde med certificering af produkter, serviceydelser og arbejdsgange samt adgang til lokale sikkerhedskurser (GWO).

- Der er et behov for at konkretisere DTUs såkaldte Residential College-model på Bornholm.

- Der er behov for en informationsindsats om Energiø Bornholm generelt også virksomheder i afledte brancher, fx øens handelsvirksomheder

- Der er brug for en særlig indformations- og rekrutteringsindsats målrettet de bornholmske udpendlere om lokale job- og karrieremuligheder.

 

Du kan læse mere om analysens resultater og anbefalinger her.

 

For yderligere info kontakt:

-          Allan Funch Kofod, Projektleder Klar til Energiø Bornholm, Jobcenter Bornholm, 3066 5561

-          Christa Lodahl, Erhvervschef, Business Center Bornholm, 3050 2128

-          Lone Reppien Thomsen, Direktør, Offshore Center Bornholm, 3118 7818

-          Henrik Juul-Pedersen, Chefkonsulent, Campus Bornholm, 6012 1814

-          Allan Westh, arbejdsmarkedschef, Jobcenter Bornholm, 3018 1884

-          Anders Hedetoft, Chefkonsulent, CRT, 3085 5183

 

Analysen er en del af projekt Klar til Energiø Bornholm, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Parterne i projektet er Bornholms Regionskommune (projektejer), Business Center Bornholm, Offshore Center Bornholm og Campus Bornholm, som i den kommende tid sætter fokus på, at gøre det bornholmske erhvervsliv og den bornholmske arbejdskraft, klar til at byde ind på opgaverne der kommer i forbindelse med, at Bornholm er blevet udpeget til Energiø.

Klar til Energiø Bornholm

Læs eksempel på tilskud til anlægsinvesteringer.

 

Læs eksempel på opkvalificering.

 

Læs den første analyse i projekt Klar til Energiø Bornholm. 

 

 

Energiø Bornholm

Du kan læse mere om Energiø Bornholm ved at besøge www.energiobornholm.dk